Aanbieding slechts tijdelijk geldig -50%
korting op de hele website

Privacybeleid

Ingangsdatum: 26 juni 2019

ATRYOS DMCC ("ons", "wij", of "onze") beheert de website https://www.penninghond.nl (hierna vermeld als de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van de persoonlijke gegevens bij uw gebruik van onze Dienst en de keuzes die u hebt gemaakt betreft deze gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst aan te bieden en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van gegevens in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid hebben de termen in dit Privacybeleid dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk via https://www.penninghond.nl.

Definities

Dienst

Dienst is de website https://www.penninghond.nl beheerd door ATRYOS DMCC.

Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens zijn gegevens over een levend persoon die aan de hand van deze gegevens kan worden geïdentificeerd (of aan de hand van deze en andere gegevens die in ons bezit zijn of waarschijnlijk in ons bezit zullen komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Service zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder

Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (alleen dan wel gezamenlijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze de persoonlijke gegevens worden verwerkt of moeten worden verwerkt.

In het kader van dit Privacybeleid zijn wij de Gegevensbeheerder van uw Persoonlijke Gegevens.

Gegevensverwerker (of Dienstverleners)

Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens de Gegevensbeheerder.

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Dienstverleners om uw gegevens efficiënter te verwerken.

Betrokkene (of Gebruiker)

Betrokkene is elk levend persoon die gebruik maakt van de Dienst en over wie Persoonlijke Gegevens worden verzameld.

Verzameling en gebruik van gegevens

We verzamelen verschillende soorten gegevens voor diverse doeleinden om de Dienst aan u aan te kunnen bieden en te kunnen verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij u vragen om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om u te contacteren of te identificeren ("Persoonlijke Gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot:

 •          E-mailadres
 •          Voornaam en achternaam
 •          Telefoonnummer
 •          Adres, provincie, postcode, woonplaats
 •          Cookies en Gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om u te contacteren door middel van nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor een of meerdere van onze berichtgevingen door de afmeldingslink te gebruiken of de instructies die in elk van onze e-mails vermeld staan te volgen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over de toegang tot en het gebruik van de Dienst ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), het browsertype, de browserversie, de door u bezochte pagina’s van onze Dienst, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de duur van uw bezoek aan deze pagina’s, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Traceergegevens en cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Ook worden er andere traceertechnologieën gebruikt, zoals webbakens, tags en scripts, om informatie te verzamelen en onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om een melding te geven wanneer een cookie wordt verstuurd. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk geen gebruik maken van bepaalde onderdelen van onze Dienst.

Voorbeelden van Cookies die we gebruiken:

 •          Sessiecookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te laten functioneren.
 •          Cookies voor Gebruikersvoorkeuren. We gebruiken Cookies voor Gebruikersvoorkeuren om uw voorkeuren en diverse instellingen op te slaan.
 •          Beveiligingscookies. We gebruiken Beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

 

Gebruik van gegevens

ATRYOS DMCC gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 •          Om de Dienst te leveren en te onderhouden
 •          Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze Dienst
 •          Om u in staat te stellen deel te nemen aan de interactieve functies van onze Dienst, indien u hiervoor kiest
 •          Om klantenservice te bieden
 •          Om analytische of waardevolle informatie te verzamelen zodat wij onze Dienst kunnen verbeteren
 •          Om het gebruik van de Dienst te monitoren
 •          Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en op te lossen
 •          Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en vergelijkbaar zijn met die welke u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonlijke Gegevens in het kader van de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is de rechtsgrondslag van ATRYOS DMCC voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

ATRYOS DMCC kan uw Persoonlijke Gegevens verwerken omdat:

 •          We een contract met u uit dienen te voeren
 •          U ons toestemming heeft gegeven om dit te doen
 •          De verwerking is in ons gerechtvaardigde belang en wordt niet overschreven door uw rechten
 •          Voor de verwerking van betalingen
 •          Om aan de wetgeving te voldoen

Bewaring van gegevens

ATRYOS DMCC bewaart uw Persoonlijke Gegevens slechts zolang benodigd voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens bewaren en gebruiken voor zover noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om naleving van onze juridische overeenkomsten en beleidsmaatregelen af te dwingen.

ATRYOS DMCC zal de Gebruiksgegevens ook bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid of functionaliteit van onze Dienst te versterken of verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonlijke Gegevens, kunnen overdragen worden naar – en onderhouden worden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming mogelijk afwijken van die binnen uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Gibraltar bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief Persoonlijke Gegevens, naar Gibraltar overdragen en daar verwerken.

Uw toestemming met dit Privacybeleid, gevolgd door het indienen van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw toestemming met deze overdracht.

ATRYOS DMCC neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid en dat er geen overdracht van uw Persoonlijke Gegevens naar een organisatie of land zal plaatsvinden tenzij er adequate maatregelen zijn getroffen betreft de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

ATRYOS DMCC kan uw Persoonlijke Gegevens in goed vertrouwen openbaar maken in de overtuiging dat dit noodzakelijk is om:

 •          Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 •          De rechten of het eigendom van ATRYOS DMCC te beschermen en te verdedigen
 •          Mogelijk wangedrag in verband met onze Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 •          De persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Dienst of het publiek te waarborgen
 •          Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

 

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele wijze van overdracht via het internet of elektronische opslagmethode volledig veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid hiervan niet garanderen.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op grond van de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. ATRYOS DMCC streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonlijke Gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonlijke Gegevens wij over u bewaren en u als wenst dat deze gegevens worden verwijderd uit onze systemen, neem dan contact met ons op.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk, kunt u via uw accountinstellingen toegang krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens, deze bijwerken of verzoeken om deze te verwijderen. Als u niet in staat bent om deze handelingen zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op voor assistentie.

Het recht op rectificatie. U heeft het rechtom gegevens te laten corrigeren indien deze informatie onjuist of onvolledig is.

Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

Het recht op herroeping. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken op elk moment dat ATRYOS DMCC op uw toestemming heeft vertrouwd om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens over het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke Gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven of individuen in dienst nemen ("Derde Dienstverleners"), om onze Dienst namen ons te verlenen, om Dienst-gerelateerde diensten te leveren of ons te ondersteunen bij het analyseren van het gebruik van onze Dienst.

Deze derde dienstverleners hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke Gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet openbaar te maken of deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken.

 

Analyse

We kunnen gebruik maken van Derde Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google en die het verkeer op de website bijhoudt en rapporteert. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren. De add-on voorkomt dat het JavaScript van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de bezoekactiviteit.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de volgende webpagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Behavioral Remarketing

ATRYOS DMCC gebruikt remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze derde leveranciers gebruiken cookies om advertenties samen te stellen, te optimaliseren en deze aan u aan te bieden op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

Google Ads (AdWords)

Google Ads (AdWords) remarketingdienst wordt aangeboden door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor reclameweergave en de advertenties van Google Display Network aanpassen door de Google Ads-instellingenpagina te bezoeken: https://www.google.com/settings/ads

Daarnaast raadt Google aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt gebruikers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de volgende webpagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Bing Ads Remarketing

Bing Ads remarketingdienst wordt aangeboden door Microsoft Inc.

U kunt zich afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties van Bing Ads door deze instructies te volgen:

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft kunt u terecht op de volgende webpagina: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Facebook

Facebook remarketingdienst wordt aangeboden door Facebook Inc.

Voor meer informatie over op interesse gebaseerde advertenties van Facebook kunt u terecht op de volgende webpagina: https://www.facebook.com/help/164968693837950

U kunt zich afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties van Facebook door deze instructies te volgen: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten: https://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada: https://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa: https://www.youronlinechoices.eu/, of u kunt zich afmelden met behulp van de instellingen van uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook kunt u terecht op de volgende webpagina: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de Dienst. In dat geval maken we gebruik van diensten door derden voor de verwerking van betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze betalingsverwerkers door derden wiens gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt bepaald door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden die door de PCI-DSS zijn vastgesteld en die worden beheerd door het PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. De PCI-DSS-vereisten helpen om de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.

De betalingsverwerkers waarmee wij werken zijn:

Stripe

Hun Privacybeleid kan worden bekeken op https://stripe.com/us/privacy

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van die derde partij. Wij raden u sterk aan om het Privacybeleid van elke website die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten door derden.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u bent zich bewust dat uw Kind ons Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij erachter komen dat we Persoonlijke Gegevens van kinderen hebben verzameld zonder geverifieerde ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

Policy Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij brengen u op de hoogte via e-mail en/of een prominente mededeling op onze Dienst, voordat de wijziging van kracht gaat en zullen de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid gaan van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 •          Via e-mail: contact@penninghond.nl